Tel: 06 - 514 36 582
Email: info@brugmans-advies.nl
Advies en dienstverleningCreditmanagement - Bijzonder BeheerFinancieringsissues - groeiscenario's

Advies en dienstverlening

Verbeteren van operationele bedrijfsprocessen; Zorgdragen voor een effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen

Read More

Creditmanagement - Bijzonder Beheer

Debiteurenrisico's beheersen, voorkomen is beter dan.......... en dan toch... Uw debiteur betaalt niet! Wat nu?

Read More

Financieringsissues - groeiscenario's

U heeft een plan, u ziet een kans, en.. die vraagt om geld!

Read More

Business Control – Financiële management systemen

Business Control:

In het arrangement Business Control ondersteunen wij de directie van een bedrijf bij het beheersen van de financiële huishouding. Planning en controlcyclus, w.o. financiële rapportages, investeringsanalyses, kostenverrekeningen, balansen, winst- en verliesrekeningen, begrotingen, de jaarrekening en meerjarenplanning. Een andere belangrijke taak daarin is het verbeteren van operationele processen en controles.

Daarnaast kunnen we ons in dit arrangement ook bezighouden met het optimaliseren van het management. Op welke wijze kunnen we het management in een bedrijf naar een hoger niveau te tillen? Wat is daarvoor nodig en hoe gaan we dit bereiken?

Operating planning: Wat is de huidige positie van een bedrijf, wat is de gewenste positie van een bedrijf, hoe daar te komen en hoe progressie hierin gemeten kan worden zijn vragen waarmee wij ons dan bezighouden. Essentieel is het bepalen van een duidelijk doel en de mogelijkheid de mate van vooruitgang te kunnen meten.

Hulp bij de keuze van het juiste organisatorische of  financiële gereedschap voor uw bedrijf:

Financieel management systeem:
Terwijl de complexiteit aan informatie groeit, is de beschikbare tijd om deze informatie te analyseren beperkt. In een sterk veranderende omgeving is er behoefte aan robuuste oplossingen die uw financiële prestaties in kaart brengen. U wilt inzicht in het huidige en toekomstige rendement van uw bedrijf, de liquiditeitsontwikkelingen. Wat zijn de financiële gevolgen van uw beslissingen?

Wij spreken uw taal en kennen uw uitdagingen. Nieuwe inzichten zorgen voor creatieve oplossingen voor uw uitdagingen. Ik help u en uw organisatie bij het selecteren van het juiste financiële gereedschap, voor het juiste vraagstuk.

Methodiek: – afgestemd op uw wensen:
De uitvoering wordt afgestemd op uw wensen en op uw organisatie. Implementatie van de gekozen bedrijfssoftware rust altijd op advies en afstemming van verwachtingen.

Implementatie:
Productspecialisten zorgen voor een snelle implementatie zodat u direct met de gegevens aan de slag kunt. U wordt voorzien van betrouwbare managementinformatie. U krijgt meer inzicht in uw cijfers waardoor u sneller kunt inspelen op veranderingen. Waar nodig kunt u beter sturen of bijsturen wat weer leidt tot optimale resultaten.

Advies – ondersteuning:
Ook na de implementatie staan wij voor u klaar. Samen met u gaan we aan de slag met de analyse van de ontvangen informatie.
Wat zeggen de cijfers u? Op welke manier kunt u hiermee uw operationele proces verbeteren? Als ondernemer ziet u voortdurend kansen. Zijn die plannen haalbaar? Met goede software kunt u de gevolgen van een investering nauwkeurig doorrekenen waardoor u gefundeerde beslissingen kunt nemen. Waar nodig wordt ondersteuning geboden.

Meer weten? Neem contact op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Lopende opdrachten

Bij wie zijn we actief? Voor een grote transportonderneming met diverse vestigingen in Nederland worden audits uitgevoerd met als doel om de samenwerking tussen werkplaats en planning te verbeteren. Toetsing bedrijfsprocessen, begeleiding en […]

Read More
Gezocht…investeerders!

MKB bedrijven zoeken weer geld om te groeien! Een regelmatig terugkomend thema tijdens de gesprekken met de ondernemers, is de behoefte aan werkkapitaal, de financiering van groeiplannen, of de wens van deelname van participanten. Voor […]

Read More
Partners

Brugmans Advies werkt o.a. samen met: Spring! Coaching & Training coaching en training op maat; individueel of in teamverband info@coaching-spring.nl www.coaching-spring.nl    Flipse Automatisering B.V. Autolease- en verhuurbedrijven kunnen met […]

Read More
Creditmanagement

Debiteurenrisico beheersen: voorkomen is beter dan… Debiteurenrisico is voor ondernemers een gebruikelijk risico. Debiteurenrisico beheersen is belangrijk want het kan de bedrijfsvoering buitengewoon zwaar beïnvloeden. Het onbetaald blijven van rekeningen kan […]

Read More
Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst tussen Brugmans Advies en Crowdner Crowdfunding kan in veel gevallen (onderdeel van) de oplossing zijn voor de financiering van de start, operatie of groei van een onderneming. Erwin van […]

Read More